Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie

zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Kliknij przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Zamknij
Zasady pakowania    Aktualności    Monitoruj

Panel wyszukiwania

 Sprawdź kod pocztowy  Znajdź paczkomat  Oddziały przewoźnika  Obsługiwane kraje

Panel Obsługi Klienta

 Formularz kontaktowy  Narzędzia i integracja  Reklamacje UPS  Reklamacje FedEx  Reklamacje Geis  Reklamacje InPost  Oferta dla firm  Kiedy otrzymam pobranie

Regulamin§ 1 Definicje

W niniejszym regulaminie wykorzystywane są następujące definicje, które występują w tekście jako wyrazy pisane dużą literą, w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

 1. Operator – SBCI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-706, ul. Libelta 1a/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376861, adres email: kontakt@activepost.pl.
 2. Adres Operatora - Poznań 61-706, ul. Libelta 1a/2.
 3. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.activepost.pl, w ramach którego Operator udostępnia oferowane usługi.
 4. Przewoźnik – wyspecjalizowany podmiot świadczący w ramach prowadzonej  działalności usługi przewozowe i pocztowe lub spedycyjne, któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczenia i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu. Przewoźnicy, których usługi są dostępne w ramach Serwisu zostali wyszczególnieni w par.1 ust. 5 - 13.
 5. Geis  - Geis Parcel PL sp. z o.o z siedzibą w Kielcach 25-528, ul. Zagnańska 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326471.
 6. FedEx - Fedex Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-526, ul. Krucza 16/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000037973.
 7. UPS - UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 000036680.
 8. InPost Paczkomaty - Inpost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000255841.
 9. InPost Kurier - Inpost Express sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000543759.
 10. DHL - DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-823, ul. Osmańska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000047237.
 11. Geis Palety - Geis PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-236, ul. Annopol 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000053574.
 12. GLS - General Logistics Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie 62-052, ul. Tęczowa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005009.
 13. DPD - DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000028368.
 14. Patron - Patron Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, ul Postępu 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000015238.
 15. Kurier - przedstawiciel Przewoźnika.
 16. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu i przy pomocy Serwisu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia na odbiór, przemieszczenie i doręczenie Przesyłki przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez Przewoźnika działalności oraz na podstawie regulaminu Przewoźnika.
 17. Cennik – wykaz pobieranych przez Operatora opłat za oferowane usługi, dostępny w ramach Serwisu na stronie "Cennik".
 18. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, a w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie na oferowane przez Operatora usługi.
 19. Konsument – osobą fizyczna, która dokonuje z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 20. Nadawca – podmiot wskazany przez Użytkownika jako upoważniony do nadania Przesyłki i/lub Przesyłki Paczkomatowej. Może być tożsamy z Użytkownikiem lub nie.
 21. Odbiorca – podmiot wskazany przez Użytkownika jako upoważniony do odbioru Przesyłki i/lub Przesyłki Paczkomatowej.
 22. Paczkomat – elektroniczna szafa depozytowa, której operatorem jest InPost Paczkomaty, umożliwiająca osobie upoważnionej nadawanie i/lub odbiór znajdujących się w nim Przesyłek Paczkomatowych. Aktualny wykaz Paczkomatów zamieszczony jest na stronie internetowej www.paczkomaty.pl.
 23. Przesyłka – przesyłka towarowa znajdująca się w Opakowaniu i/lub na Palecie, przyjęta przez przedstawiciela Przewoźnika od jednego Nadawcy w celu przemieszczenia i doręczenia do jednego Odbiorcy.
 24. Przesyłka Paczkomatowa - przesyłka towarowa znajdująca sie w Opakowaniu o wadze powyżej 50 gram, którą należy umieścić w Paczkomacie w celu przemieszczenia i doręczenia do Paczkomatu odbiorczego w przypadku przesyłek krajowych lub doręczenia przez Kuriera do Odbiorcy w przypadku przesyłek międzynarodowych.
 25. Opakowanie – jednostkowe opakowanie zabezpieczające rzeczy na czas przewozu.
 26. Paleta – jednostka transportowa o wymiarach podstawy 120 cm na 80 cm.
 27. Waga – całkowita waga (masa) Przesyłki lub Przesyłki Paczkomatowej wraz z Opakowaniem i/lub Paletą wyrażana w kilogramach, dekagramach i gramach.
 28. List Przewozowy – dokument zawierający szczegółowe dane dotyczące Nadawcy, Odbiorcy oraz Przesyłki lub Przesyłki Paczkomatowej.
 29. Dzień Roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 30. Usługa PrePaid - usługa, polegająca na zarejestrowaniu przez Operatora na Koncie PrePaid Użytkownika określonej, zamówionej przez Użytkownika liczby jednostek, które Użytkownik może wykorzystać do opłacenia usług oferowanych przez Operatora. Jedna jednostka równa jest 1,00 PLN. Użytkownik ma możliwość zakupu jednostek w częściach ułamkowych.
 31. Konto PrePaid – przypisane danemu Użytkownikowi konto, na którym rejestrowane są nabyte przez Użytkownika jednostki, przy pomocy których Użytkownik może opłacić  usługi oferowane przez Operatora.
 32. Usługa Abonament - usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi na okres 30 dni kalendarzowych wybranego przez Użytkownika planu taryfowego dostępnego w ramach Serwisu na stronie "Kup Abonament".
 33. tpay.com - platforma płatności internetowych, której operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 61-808, ul. Św. Marcin 73/6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.
 34. Strefa Miejska - lista kodów pocztowych obejmująca swym zasięgiem określone miejscowości, dostępna w ramach Serwisu na stronie "Obsługa klienta" w zakładce "Sprawdź kod pocztowy".
 35. Strefa Standardowa - lista kodów pocztowych obejmująca swym zasięgiem określone miejscowości, dostępna w ramach Serwisu na stronie "Obsługa klienta" w zakładce "Sprawdź kod pocztowy".
 36. Strefa Rozszerzona - lista kodów pocztowych obejmująca swym zasięgiem określone miejscowości, dostępna w ramach Serwisu na stronie "Obsługa klienta" w zakładce "Sprawdź kod pocztowy".
 37. Zasady Pakowania - szczegółowy opis prawidłowych sposobów pakowania Przesyłek oraz Przesyłek Paczkomatowych dostępny w ramach Serwisu  pod adresem: http://activepost.pl/texts/content/id/89/.
 38. Klucz API – 32 znakowy kod alfanumeryczny generowany przez Operatora dla Użytkownika, który jest przedsiębiorcą i wystąpił do Operatora o jego przyznanie.
 39. System API - oprogramowanie należące do Operatora, służące do przyjmowania zamówień, dostępne pod adresem http://activepost.apitools.pl/wsdl, udostępniane wyłącznie Użytkownikom będącym przedsiębiorcami, którzy posiadają zarejestrowane konto w Serwisie oraz przyznany Klucz API.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz warunki świadczenia usług przez Operatora.
 2. Serwis jest prowadzony i administrowany przez Operatora.
 3. W celu korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
  2. posiadanie przeglądarki internetowej w najnowszej wersji oprogramowania z włączoną obsługą aplikacji JavaScript i plików cookies,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  4. posiadanie programu umożliwiającego otwieranie plików zapisanych w formacie PDF, w celu odczytania dokumentów przesyłanych na adres e-mail Użytkownika i/lub udostępnianych w Serwisie.
 4. Operator zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Użytkownikiem po upływie 20 minut od podjęcia przez Użytkownika ostatniej czynności w Serwisie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez sieć Internet.

 

§3 Rejestracja konta i logowanie

 1. Rejestracja konta w Serwisie nie jest obowiązkowa, jednakże funkcjonalność Serwisu dla Użytkowników nie posiadających zarejestrowanego konta jest ograniczona.
 2. Rejestracja konta w Serwisie odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w ramach Serwisu na stronie "Rejestracja" i kliknięciu przycisku "Rejestruj". Alternatywnie Użytkownik może dokonać rejestracji konta  podczas składania zamówienia na Usługę, w takim przypadku konto zostanie zarejestrowane w oparciu o dane Użytkownika podane w formularzu zamówienia Usługi.
 3. Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i kliknięciu przycisku "Rejestruj" lub złożeniu zamówienia na Usługę wraz z rejestracją konta na adres  e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia Usługi jest wysyłany link aktywacyjny, po kliknięciu którego konto Użytkownika zostaje aktywowane.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych przekazanych Operatorowi w procesie rejestracji konta oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany.
 5. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto w Serwisie może zalogować się do Serwisu podając wskazany podczas procesu rejestracji adres e-mail oraz hasło.

 

§4 Składanie zamówień

 1. W ramach Serwisu Operator świadczy Usługę, Usługę PrePaid oraz Usługę Abonament. Usługa PrePaid oraz Usługa Abonament są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Serwisie.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu usług oferowanych przez Operatora Serwisu poprzez złożenie zamówienia.
 3. Sposób składania zamówień na Usługę, Usługę PrePaid oraz Usługę Abonament został opisany odpowiednio w par. 5, par. 7 oraz par. 8 niniejszego regulaminu.
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia umowy na świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika usług będących przedmiotem zamówienia.
 5. W przypadku Użytkownika, który złożył zamówienie poprzez  jeden z dostępnych formularzy, które znajdują się na stronach Serwisu lub poprzez wybranie jednego z dostępnych planów taryfowych na stronie "Kup abonament", niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora zamówienia, na adres e-mail Użytkownika wskazany w zamówieniu lub  przypisany do konta Użytkownika w przypadku Użytkownika, który złożył zamówienie z wykorzystaniem konta Użytkownika zostaje wysyłana wiadomość e-mail od Operatora z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Operatora. W przypadku Użytkownika, który złożył zamówienie poprzez  System API, po jego otrzymaniu przez Operatora, Systemu API wysyła do Użytkownika komunikat z numerem zamówienia będący  potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Operatora.
 6. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail od Operatora z potwierdzeniem otrzymania zamówienia lub komunikatu z numerem zamówienia w przypadku Użytkownika, który złożył zamówienie poprzez System API zostaje zawarta, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umowa sprzedaży pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Po opłaceniu przez Użytkownika zamówienia złożonego poprzez  jeden z dostępnych formularzy, które znajdują się na stronach Serwisu lub poprzez wybranie jednego z dostępnych planów taryfowych na stronie "Kup abonament", na adres e-mail Użytkownika wskazany w zamówieniu lub  przypisany do konta Użytkownika w przypadku Użytkownika, który złożył zamówienie z wykorzystaniem konta Użytkownika zostaje wysyłana od Operatora wiadomość e-mail z potwierdzeniem opłacenia zamówienia przez Użytkownika.
 8. Operator rozpoczyna świadczenie usługi zamówionej przez Użytkownika z chwilą otrzymania potwierdzenia od tpay.com o dokonaniu płatności przez Użytkownika za zamówioną usługę lub w przypadku wykorzystania przez Użytkownika jednostek z Konta PrePaid jako sposobu płatności za zamówioną usługę z chwilą pobrania jednostek z Konta PrePaid przez Operatora.
 9. W przypadku Użytkownika, który posiada zarejestrowane konto w Serwisie, usługi zamówione przy użyciu adresu e-mail i hasła lub Klucza API przypisanych do konta Użytkownika traktuje się jak zamówione przez Użytkownika.
 10. Usługa zamówiona przez Użytkownika ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Operatora.

 

§5 Usługa

 1. Usługa jest dostępna zarówno dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w serwisie jak i Użytkowników nie posiadających zarejestrowanego konta w Serwisie, z tym wyjątkiem, iż zamówienie Usługi przy wykorzystaniu Systemu API jest dostępne wyłącznie dla Użytkowników będących przedsiębiorcami, którzy posiadają zarejestrowane konto w Serwisie oraz przyznany przez Operatora Klucz API.
 2. W przypadku Użytkowników składających zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się w ramach Serwisu na stronie "Wyślij przesyłkę" złożenie zamówienia na Usługę odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika powyżej wspomnianego formularza. Po akceptacji przez Użytkownika danych podanych w formularzu zamówienia zostaje on przekierowany na stronę podsumowania zamówienia. Zamówienie zostaje złożone przez Użytkownika i przesłane do Operatora po kliknięciu przez Użytkownika przycisku "Opłać zamówienie" na stronie podsumowania zamówienia. W przypadku Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Serwisie istnieje możliwość zapisania zamówienia i złożenia go w późniejszym terminie z poziomu konta Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku "Zapłać" znajdującego się ramach Serwisu przy zapisanym zamówieniu w na stronie "Panel Klienta" w zakładce "Zamówienia".  W przypadku Użytkowników składających zamówienie poprzez  System API złożenie zamówienia na Usługę odbywa się zgodnie z dokumentacją Systemu API udostępnioną Użytkownikowi przez Operatora. Przesłanie przez Użytkownika do Systemu API poprawnych danych zamówienia, zgodnie z dokumentacją  udostępnioną Użytkownikowi, jest równoznaczne z złożeniem przez Użytkownika zamówienia na Usługę.
 3. Złożenie zamówienia na Usługę przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Zasad Pakowania oraz regulaminu Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.
 4. Regulaminy Przewoźników są dostępne odpowiednio pod następującymi adresami:
  1. http://www.geis.pl
  2. http://www.fedex.com/pl/domesticservices/terms/
  3. http://www.ups.com.pl/conditions/index.php
  4. http://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy
  5. http://www.dhlparcel.pl/content/dhl_parcel_poland/pl/contact/documents.html
  6. http://www.geis.pl
  7. https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin
  8. https://www.dpd.com.pl/Moje-DPD/Dokumenty
  9. https://www.patronservice.pl/files/PS_regulamin_nowy.pdf
 5. W przypadku gdyby zapisy niniejszego regulaminu były sprzeczne z zapisami któregokolwiek regulaminu Przewoźników zastosowanie mają zapisy niniejszego regulaminu.
 6. W przypadku gdy Użytkownik złożył zamówienie na Usługę poprzez formularz zamówienia znajdujący się w ramach Serwisu na stronie "Wyślij przesyłkę" do wiadomości e-mail, o której mowa w par. 4 ust. 7 dołączany jest odnośnik do Listu Przewozowego. W przypadku Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Serwisie, którzy złożyli zamówienie na Usługę i ją opłacili List Przewozowy dostępny jest również na koncie Użytkownika w Serwisie. W przypadku gdy Użytkownik złożył zamówienie na Usługę poprzez System API i ją opłacił List Przewozowy dostępny jest na koncie Użytkownika w Serwisie lub może zostać pobrany przez Użytkownika poprzez System API.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do wydrukowania każdego otrzymanego Listu Przewozowego w trzech egzemplarzach kiedy Przewoźnikiem świadczącym usługę przewozową jest FedEx. W takim wypadku pierwszy egzemplarz Listu Przewozowego, podpisany przez Kuriera, Użytkownik pozostawia dla siebie jako dowód nadania Przesyłki, drugi egzemplarz Listu Przewozowego Użytkownik jest zobowiązany nakleić na Przesyłkę, a trzeci egzemplarz Listu Przewozowego Użytkownik jest zobowiązany przekazać Kurierowi. Użytkownik jest zobowiązany do wydrukowania każdego otrzymanego Listu Przewozowego w dwóch egzemplarzach kiedy Przewoźnikiem świadczącym usługę przewozową jest Geis, UPS, InPost Kurier, DHL lub Geis Palety. W takim wypadku pierwszy egzemplarz Listu Przewozowego, podpisany przez Kuriera, Użytkownik pozostawia dla siebie jako dowód nadania Przesyłki, drugi egzemplarz Listu Przewozowego Użytkownik jest zobowiązany nakleić na Przesyłkę. Użytkownik jest zobowiązany do wydrukowania każdego otrzymanego Listu Przewozowego w jednym egzemplarzu kiedy Przewoźnikiem świadczącym usługę przewozową jest InPost Paczkomaty. W takim wypadku jedyny egzemplarz Listu Przewozowego Użytkownik jest zobowiązany nakleić na Przesyłkę Paczkomatową. Użytkownik jest zobowiązany do wydrukowania każdego otrzymanego Listu Przewozowego oraz protokolu przekaznia odpowiednio w jednym i dwóch egzemplarzu kiedy Przewoźnikiem świadczącym usługę przewozową jest DPD. W takim wypadku jedyny egzemplarz Listu Przewozowego Użytkownik jest zobowiązany nakleić na Przesyłkę, pierwszy egzemplach protokołu przekaznia podpisany przez Kuriera Użytkownik pozostawia dla siebie jako dowód nadania Przesyłki, a drugi egzemplarz protokołu przekazania Użytkownik jest zobowiązany przekazać Kurierowi. W przypadku kiedy Przewoźnikiem świadczącym usługę przewozową jest GLS List Przewozowy zostanie doręczony Nadawcy przez Kuriera.
 8. Przesyłki są odbierane przez Kurierów w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 17.00. Użytkownik nie jest uprawniony do zawężania lub zmiany wyżej określonego zakresu godzinowego odbioru Przesyłki w jakiejkolwiek formie (np. poprzez naniesienie adnotacji o zawężonym zakresie godzinowym odbioru w polu "Uwagi" w formularzu zamówienia). Przesyłki Paczkomatowe są nadawane poprzez umieszczenie ich w wskazanym przez Użytkownika  w formularzu zamówienia Usługi Paczkomacie.
 9. W przypadku zamówień Usług złożonych w Dni Robocze z datą odbioru Przesyłki w dniu zamówienia, dla których jako przewoźnik świadczący usługę przewozową został wybrany FedEX, UPS, InPost Kurier, DHL, Geis Palety lub DPD Operator dołoży wszelkich starań aby Kurier odebrał Przesyłkę od Nadawcy w dniu złożenia zamówienia przez Użytkownika, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia od tpay.com o dokonaniu płatności przez Użytkownika odpowiednio do godziny 12.00 dla usług świadczonych przez FedEX, UPS, InPost Kurier, DHL, Patron lub DPD oraz do 9.00 dla Geis Palety w dniu złożenia zamówienia lub w przypadku wykorzystania przez Użytkownika jednostek z Konta PrePaid jako sposobu płatności, pobrania jednostek z Konta PrePaid przez Operatora do godziny 12.00 dla usług świadczonych przez FedEX, UPS, InPost Kurier, DHL, Patron lub DPD oraz do 9.00 dla Geis Palety w dniu złożenia zamówienia. W przypadku wybrania Geis lub GLS jako Przewoźnika świadczącego usługę przewozową nie ma możliwości zlecenia odbioru Przesyłki w dniu złożenia zamówienia.
 10. W przypadku zamówień Usług złożonych w Dni Robocze z datą odbioru Przesyłki w dniu innym niż dzień zamówienia, dla których jako przewoźnik świadczący usługę przewozową został wybrany Geis, FedEX, UPS, InPost Kurier, DHL, Patron, Geis Palety, DPD lub GLS Operator dołoży wszelkich starań aby Kurier odebrał Przesyłkę od Nadawcy w dniu wskazanym przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia od tpay.com o dokonaniu płatności przez Użytkownika lub w przypadku wykorzystania przez Użytkownika jednostek z Konta PrePaid jako sposobu płatności, pobrania jednostek z Konta PrePaid przez Operatora odpowiednio do godziny 9.00 w dniu odbioru przesyłki dla usług świadczonych przez Geis Palety, do 12.00 w dniu odbioru Przesyłki dla usług świadczonych przez FedEX, UPS, InPost Kurier, DHL, Patron lub DPD oraz do godziny 22.00 w dniu poprzedzającym odbiór Przesyłki dla usług świadczonych przez Geis lub GLS.
 11. W przypadku zamówień Usług złożonych po godzinie 14.00 w Dni Robocze oraz zamówień złożonych w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, dla których jako przewoźnik świadczący usługę został wybrany Geis, FedEX, UPS, InPost Kurier, DHL, Patron, DPD lub GLS Operator dołoży wszelkich starań aby Kurier odebrał Przesyłkę od Nadawcy w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia lub innym dniu wskazanym przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia od tpay.com o dokonaniu płatności przez Użytkownika lub w przypadku wykorzystania przez Użytkownika jednostek z Konta PrePaid jako sposobu płatności, pobrania jednostek z Konta PrePaid przez Operatora odpowiednio do godziny 12.00 w dniu odbioru Przesyłki dla usług świadczonych przez FedEX, UPS, InPost Kurier, DHL, Patron lub DPD oraz do godziny 22.00 w dniu poprzedzającym odbiór Przesyłki dla usług świadczonych przez Geis lub GLS.
 12. Terminy odbioru Przesyłek określone w par. 5 ust. 9, 10 i 11 mogą zostać przesunięte o kolejny dzień roboczy w przypadku gdy przedmiotem wysyłki jest Paleta.
 13. Terminy odbioru Przesyłek przez Kurierów określone w par. 5 ust. 9, 10, 11 i 12  są jedynie przewidywanymi terminami odbioru i nie są gwarantowane przez Operatora.
 14. Przewidywane terminy odbioru Przesyłek określone w par. 5 ust. 9, 10, 11 i 12 mają zastosowanie wyłącznie dla Przesyłek, których adres nadania znajduje się w zakresie Strefy Miejskiej lub Strefy Standardowej. Dla przesyłek, których adres nadania znajduje się poza zakresem Strefy Miejskiej lub Strefy Standardowej przewidywany termin odbioru może zostać przesunięty o kolejny dzień roboczy, jednakże nie jest on gwarantowany.
 15. W przypadku Przesyłek Paczkomatowych nadanie przesyłki odbywa się poprzez umieszczenie przez Nadawcę Przesyłki Paczkomatowej w Paczkomacie wybranym przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Kod umożliwiający umieszczenie Przesyłki Paczkomatowej w Paczkomacie znajduje się w treści Listu Przewozowego. Umieszczenie przesyłki w Paczkomacie musi nastąpić w terminie określonym w regulaminach InPost Paczkomaty dostępnych pod adresem http://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy.
 16. Nadawca jest zobowiązany oddać Kurierowi Przesyłkę lub umieścić ją w Paczkomacie w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 17. Na Nadawcy spoczywa obowiązek:
  1. dopasowania Opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i Wagi Przesyłki lub Przesyłki Paczkomatowej oraz umieszczenie wewnątrz Opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz Opakowania,
  2. odpowiedniego oznakowania Przesyłki lub Przesyłki Paczkomatowej ze względu na specjalny charakter przewozu lub właściwości jej zawartości (adnotacja typu: „ostrożnie szkło”, „góra/dół” itp).
 18. Użytkownik oraz Nadawca odpowiadają za rozbieżność między treścią zadeklarowanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi parametrów Przesyłki, a stanem faktycznym.
 19. Przewoźnik może sprawdzić czy stan faktyczny Przesyłki odpowiada oświadczeniom Użytkownika zawartym w formularzu zamówienia Usługi.
 20. Podanie w formularzu zamówienia Usługi przez Użytkownika danych dotyczących Nadawcy, Odbiorcy, parametrów Przesyłki i/lub parametrów Przesyłki Paczkomatowej, a w szczególności danych dotyczących kształtu, wymiarów i/lub Wagi Przesyłki niezgodnych ze stanem faktycznym uprawnia Operatora do naliczenia opłat zgodnych ze stanem faktycznym i obciążenia nimi Użytkownika/Nadawcy zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 21. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę lub braku odbioru Przesyłki Paczkomatowej Przesyłka i/lub Przesyłka Paczkomatowa jest zwracana do Nadawcy na koszt Użytkownikowi. Opłaty za zwrot są naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 22. W przypadku Przesyłki, której doręczenie jest niemożliwe ze względu na błędne dane podane w formularzu zamówienia Usługi przez  Użytkownika Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Użytkownika. Opłaty za zwrot Przesyłki są naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 23. W przypadku gdy usługa przewozowa jest świadczona przez FexEx lub GLS w razie nieobecności Odbiorcy w miejscu wskazanym na Liście Przewozowym Kurier pozostawia awizo, a Odbiorca może Przesyłkę odebrać osobiście w siedzibie oddziału Przewoźnika. Jeżeli Przesyłka nie zostanie odebrana przez Odbiorcę w ciągu 3 dni od dnia pozostawienia awizo Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Użytkownika. Opłaty za zwrot Przesyłki są naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 24. W przypadku gdy usługa przewozowa jest świadczona przez Geis, UPS, InPost Kurier, DHL, Patron, Geis Palety lub DPD w razie nieobecności Odbiorcy w miejscu wskazanym na Liście Przewozowym Kurier pozostawia awizo i podejmuje próbę kolejnego doręczenia. W przypadku ponownej nieobecności Odbiorcy, Odbiorca może Przesyłkę odebrać osobiście w siedzibie oddziału Przewoźnika. Jeżeli Przesyłka nie zostanie odebrana przez Odbiorcę w ciągu 7 dni od dnia pozostawienia awizo Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Użytkownika. Opłaty za zwrot Przesyłki są naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 25. W przypadku gdy Przesyłka nie może być dostarczona do Odbiorcy z przyczyn niezależnych od Przewoźnika, Przewoźnik lub Operator zawiadomi o tym Nadawcę i/lub Użytkownika z równoczesnym zapytaniem o dalsze dyspozycje. W przypadku braku wydania dyspozycji co do Przesyłki przez Nadawcę i/lub Użytkownika w czasie 24 godzin od powiadomienia, Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Użytkownika. Opłaty za zwrot Przesyłki są naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 26. Przewidywanym terminem doręczenia Przesyłki krajowej w przypadku usług przewozowych świadczonych przez Geis, FedEx, UPS, InPost Kurier, DHL, Patron, DPD lub Geis Palety jest następny dzień roboczy od daty odbioru Przesyłki od Nadawcy, jednak z  zastrzeżeniem, iż nie jest to termin gwarantowany, a Przewoźnik doręczy Przesyłkę do Odbiorcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej odbioru.
 27. Przewidywanym terminem doręczenia Przesyłki międzynarodowej w przypadku usług świadczonych przez DPD lub GLS jest siódmy dzień roboczy od daty odbioru Przesyłki od Nadawcy, jednak z zastrzeżeniem, iż nie jest to termin gwarantowany, a DPD lub GLS doręczy Przesyłkę do Odbiorcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej odbioru.
 28. Przewidywanym terminem doręczenia krajowej Przesyłki Paczkomatowej jest drugi dzień roboczy od daty umieszczenia Przesyłki Paczkomatowej przez Nadawcę w Paczkomacie, jednak z zastrzeżeniem, iż nie jest to termin gwarantowany, a InPost Paczkomaty doręczy Przesyłkę do Paczkomatu, z którego może odebrać ją Odbiorca w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej umieszczenia w Paczkomacie przez Nadawcę.
 29. Przewidywanym terminem doręczenia międzynarodowej Przesyłki Paczkomatowej jest siódmy dzień roboczy od daty umieszczenia Przesyłki Paczkomatowej przez Nadawcę w Paczkomacie, jednak z zastrzeżeniem, iż nie jest to termin gwarantowany, a InPost Paczkomaty doręczy Przesyłkę do Odbiorcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej umieszczenia w Paczkomacie przez Nadawcę.

 

§6 Ograniczenia dotyczące usług świadczonych przez Przewoźników

 1. FedEx nie przyjmuje do przewozu następujących towarów:
  1. zwłok lub szczątek ludzkich
  2. dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmiotów mających wartość kolekcjonerską,
  3. metali i kamieni szlachetnych,
  4. materiałów promieniotwórczych,
  5. przesyłki uszkodzonej lub zdekompletowanej w momencie przyjmowania do przewozu,
  6. gotówki i innych wartości pieniężnych, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
  7. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej  oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej,
  8. rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu,
  9. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Przewoźnika na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego,
  10. przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy,
  11. rzeczy przewożonych pod plombą celną,
  12. mienia przesiedleńczego,
  13. części i akcesoriów samochodowych takich jak: zderzaki, tłumiki, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, szyby, akumulatory, paliwa, oleje, smary, bagażniki, chłodnice,
  14. mebli złożonych takich jak np: – łóżka, kanapy, wersalki, fotele,
  15. wanien, zlewów, kabin prysznicowych, płytek, ceramiki,
  16. szyb, luster, blatów, witryn, lamp, żyrandoli, towarów szklanych, towarów  z elementami szklanymi, opakowań szklanych, akwariów
  17. desek surfingowych, kajaków, sztywnych żagli, masztów,
  18. bramek, stołów bilardowych, pingpongowych, do cymbergaja i piłkarzyków,
  19. bieżni i atlasów, rowerków treningowe,
  20. lad chłodniczych,
  21. drabin,
  22. roślin, zwierząt – w tym żywej przynęty wędkarskiej,
  23. sejfów, kas pancernych,
  24. bram, ogrodzeń, krat,
  25. elementów budowlanych takich jak: beton, bruk, cegły, pustaki, granity, marmury, kamień, rynny, stropy, kruszywa i inne elementy sypkie (w tym pakowane w worki),
  26. futryn, drzwi, okiennic, okien, elementów stolarki budowlanej,
  27. kleju i farb w plastikowych wiaderkach,
  28. płyt offsetowych (dot. materiałów poligraficznych)
  29. innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Przewoźnika,
  30. przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych,
  31. przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi,
  32. w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami),
  33. przesyłek, których stan jest wadliwy lub Opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego Opakowania,
  34. przesyłek, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
  35. rzeczy niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.
 2. Geis oraz Geis Palety nie przyjmuje do przewozu następujących towarów:
  1. zwłok lub szczątek ludzkich
  2. dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmiotów mających wartość kolekcjonerską,
  3. metali i kamieni szlachetnych,
  4. materiałów promieniotwórczych,
  5. przesyłki uszkodzonej lub zdekompletowanej w momencie przyjmowania do przewozu,
  6. gotówki i innych wartości pieniężnych, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
  7. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej  oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej,
  8. rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu,
  9. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Przewoźnika na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego,
  10. broni i amunicji,
  11. organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu ludzkiego,
  12. przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy,
  13. rzeczy przewożonych pod plombą celną,
  14. mienia przesiedleńczego
  15. innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Przewoźnika,
  16. przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych,
  17. przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi,
  18. w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami),
  19. przesyłek, których stan jest wadliwy lub Opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego Opakowania,
  20. przesyłek, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
  21. rzeczy niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.
 3. UPS nie przyjmuje do przewozu następujących towarów:
  1. zwłok lub szczątek ludzkich
  2. dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmiotów mających wartość kolekcjonerską,
  3. metali i kamieni szlachetnych,
  4. biżuterii i zegarków, której zadeklarowana wartość przekracza 1 500 PLN,
  5. materiałów promieniotwórczych,
  6. przesyłki uszkodzonej lub zdekompletowanej w momencie przyjmowania do przewozu,
  7. gotówki i innych wartości pieniężnych, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
  8. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej  oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej,
  9. rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu,
  10. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Przewoźnika na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego,
  11. broni i amunicji,
  12. organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu ludzkiego,
  13. przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy,
  14. rzeczy przewożonych pod plombą celną,
  15. mienia przesiedleńczego
  16. innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Przewoźnika,
  17. przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych,
  18. przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi,
  19. w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami),
  20. przesyłek, których stan jest wadliwy lub Opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego Opakowania,
  21. przesyłek, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
  22. rzeczy niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.
 4. InPost Paczkomaty oraz InPost Kurier nie przyjmuje do przewozu następujących towarów:
  1. rzeczy o Wadze poniżej 50g,
  2. zwłok lub szczątek ludzkich,
  3. dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmiotów mających wartość kolekcjonerską,
  4. metali i kamieni szlachetnych,
  5. biżuterii i zegarków,
  6. materiałów promieniotwórczych,
  7. przesyłki uszkodzonej lub zdekompletowanej w momencie przyjmowania do przewozu,
  8. gotówki i innych wartości pieniężnych, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
  9. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej  oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej,
  10. rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu,
  11. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Przewoźnika na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego,
  12. broni i amunicji,
  13. organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu ludzkiego,
  14. przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy,
  15. rzeczy przewożonych pod plombą celną,
  16. mienia przesiedleńczego
  17. innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Przewoźnika,,
  18. przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi,
  19. w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami),
  20. przesyłek, których stan jest wadliwy lub Opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego Opakowania,
  21. przesyłek, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
  22. rzeczy niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.
 5. DHL nie przyjmuje do przewozu następujących towarów:
  1. zwłok lub szczątek ludzkich lub zwierzęcych,
  2. dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmiotów mających wartość kolekcjonerską,
  3. wyrobów jubilerskich oraz metali i kamieni szlachetnych,
  4. materiałów promieniotwórczych,
  5. przesyłki uszkodzonej lub zdekompletowanej w momencie przyjmowania do przewozu,
  6. gotówki i innych wartości pieniężnych, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
  7. papierów wartościowych,
  8. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej  oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej,
  9. rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu,
  10. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Przewoźnika na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego,
  11. broni i amunicji,
  12. żywych zwierząt,
  13. organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu ludzkiego,
  14. przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy,
  15. rzeczy przewożonych pod plombą celną,
  16. mienia przesiedleńczego,
  17. innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Przewoźnika,
  18. przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych,
  19. przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi,
  20. w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami),
  21. przesyłek, których stan jest wadliwy lub Opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego Opakowania,
  22. przesyłek, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
  23. rzeczy niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.
 6. DPD nie przyjmuje do przewozu następujących towarów:
  1. zwłok lub szczątek ludzkich,
  2. dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmiotów mających wartość kolekcjonerską,
  3. biżuterii oraz metali i kamieni szlachetnych,
  4. złotych i srebrnych zegarków;
  5. tablic rejestracyjnych,
  6. paszportów,
  7. futer i skór,
  8. kamizelek kuloodpornych,
  9. napinaczy pasów bezpieczeństwa,
  10. poduszek powietrznych,
  11. publikacji i materiałów audiowizualnych zabronionych przez prawo,
  12. materiałów promieniotwórczych,
  13. alkoholu oraz napojów alkoholowych,
  14. tytoniu oraz papierosów,
  15. żywności,
  16. roślin,
  17. produktów pochodzenia zwierzęcego,
  18. towarów łatwopalnych,
  19. towarów akcyzowych,
  20. przesyłki uszkodzonej lub zdekompletowanej w momencie przyjmowania do przewozu,
  21. gotówki i innych wartości pieniężnych, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
  22. kart kredytowych i płatniczych,
  23. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej  oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej,
  24. rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu,
  25. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Przewoźnika na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego,
  26. broni i amunicji,
  27. organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu ludzkiego,
  28. przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy,
  29. rzeczy przewożonych pod plombą celną,
  30. mienia przesiedleńczego,
  31. innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Przewoźnika,
  32. przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych,
  33. przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi,
  34. przesyłek, których stan jest wadliwy lub Opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego Opakowania,
  35. przesyłek, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
  36. rzeczy niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.
 7. GLS nie przyjmuje do przewozu następujących towarów:
  1. rzeczy wyłączonych z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
  2. gotówki, znaków pieniężnych, bonów towarowych i innych dokumentów płatniczych, czeków, kart płatniczych i kredytowych, druków akcyzy, papierów wartościowych, metali i kamieni szlachetnych oraz wyrobów z nich, wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki i wyrobów o wartości artystycznej, antyków, jak i innych rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmiotów numizmatycznych i zbiorów filatelistycznych, znaków legitymacyjnych, w tym biletów, dowodów rejestracyjnych i związanych z nimi naklejek,
  3. dokumentów przetargowych, ofert handlowych, dokumentów księgowych,
  4. telekomunikacyjnych karty typu pre – paid oraz aktywacyjnych i innych o podobnych funkcjach,
  5. rzeczy przewożonych na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
  6. przedmiotów, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
  7. rzeczy przewożonych pod plombą celną,
  8. żywych zwierząt i roślin,
  9. towarów wymagających temperatury kontrolowanej,
  10. rzeczy łatwo psujących się lub środków spożywczych w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  11. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych
  12. substancji halucynogennych, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej usługi,
  13. rzeczy wymagających specjalistycznych badań fitosanitarnych,
  14. materiałów łatwopalnych i wybuchowych, substancji żrących oraz innych towarów wymienionych w Konwencji ADR, broni i amunicji,
  15. zwłoki i szczątków zwłok ludzkich,
  16. organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
  17. rzeczy osobistych i mienia przesiedleńczego,
  18. instrumentów muzycznych smyczkowych i szarpanych,
  19. przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych,
  20. rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
  21. towarów wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
  22. produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,
  23. rzeczy, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane (sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje - w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne - na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej).
 8. Patron nie przyjmuje do przewozu następujących towarów:
  1. zwłok lub szczątek ludzkich,
  2. dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmiotów mających wartość kolekcjonerską,
  3. metali i kamieni szlachetnych,
  4. biżuterii i zegarków,
  5. materiałów promieniotwórczych,
  6. przesyłki uszkodzonej lub zdekompletowanej w momencie przyjmowania do przewozu,
  7. gotówki i innych wartości pieniężnych, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
  8. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej  oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej,
  9. rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu,
  10. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Przewoźnika na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego,
  11. broni i amunicji,
  12. organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu ludzkiego,
  13. przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy,
  14. rzeczy przewożonych pod plombą celną,
  15. mienia przesiedleńczego,
  16. innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Przewoźnika,,
  17. przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi,
  18. w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami),
  19. przesyłek, których stan jest wadliwy lub Opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego Opakowania,
  20. przesyłek, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
  21. rzeczy niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.

 

§7 Usługa PrePaid

 1. Usługa PrepPaid jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Serwisie.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę PrePaid odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia znajdującego się w ramach Serwisu na stronie "Panel Klienta" w zakładce "Konto PrePaid". Zamówienie zostaje złożone przez Użytkownika i przesłane do Operatora po kliknięciu przez Użytkownika przycisku "Opłać zamówienie i doładuj".
 3. Zasilenie Konta PrePaid jednostkami ma miejsce natychmiast po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia od tpay.com o dokonaniu płatności przez Użytkownika za zamówioną Usługę PrePaid.
 4. Wykorzystanie przez Użytkownika jednostek z Konta PrePaid do opłacenia zamówionej usługi powoduje natychmiastowe przystąpienie Operatora do realizacji zamówionej usługi.
 5. Ważność jednostek na Koncie PrePaid wynosi 12 miesięcy od daty zaksięgowania jednostek na Koncie Prepaid.

 

§8 Usługa Abonament

 1. Usługa Abonament jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Serwisie.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę Abonament odbywa się poprzez wybranie przez Użytkownika jednego z  planów taryfowych dostępnych w ramach Serwisu na stronie "Kup abonament". Zamówienie zostaje złożone przez Użytkownika i przesłane do Operatora po kliknięciu przez Użytkownika przycisku "Kup teraz".
 3. Uruchomienie wybranego przez Użytkownika planu taryfowego następuje natychmiast po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia od tpay.com o dokonaniu płatności przez Użytkownika za zamówioną Usługę Abonament lub w przypadku wykorzystania przez Użytkownika jednostek z Konta PrePaid jako sposobu płatności za zamówioną Usługę Abonament z chwilą pobrania jednostek z Konta PrePaid przez Operatora.

 

§9 Ceny i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie opłaty dodatkowe.
 2. Wszystkie opłaty są naliczane przez Operatora zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem lub cennikiem indywidualnym ustalonym przez Operatora i Użytkownika.
 3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia poprzez Serwis oznacza akceptację aktualnie obowiązującego Cennika lub cennika indywidualnego ustalonego przez Operatora i Użytkownika.
 4. Operator Serwisu akceptuje następujące sposoby płatności:
  1. przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora (płatność z góry) przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych tpay.com,
  2. przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora (płatność z góry) jednostkami znajdującymi się na Koncie PrePaid, z tym wyjątkiem, że płatność za Usługę PrePaid nie może być dokonana przy użyciu jednostek znajdujących się na Koncie PrePaid.
 5. Użytkownik, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry za pośrednictwem serwisu płatności internetowych tpay.com, powinien uiścić cenę zamówionej usługi  w ciągu 24 godzin od otrzymania od Operatora Serwisu wiadomość, o której mowa w § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do kompensaty przysługujących mu należności ze środkami pieniężnymi będącymi w posiadaniu Operatora.

 

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy paragraf regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Użytkownik będący Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w par. 10 ust. 6 niniejszego regulaminu.
 3. Bieg terminu, o którym mowa w par. 10 ust. 2  niniejszego regulaminu rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Użytkownik będący Konsument może odstąpić od umowy informując Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na Adres Operatora lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@activepost.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik możne złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), jednak skorzystanie z formularza, o którym mowa powyżej nie jest obowiązkowe.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w par. 10 ust. 2 niniejszego regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Jeżeli Użytkownik będący Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Operatora do chwili odstąpienia przez Użytkownika od umowy jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi przez Operatora rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem jeżeli Operator wykonał w pełni zamówioną usługę za wyraźną zgodą Użytkownika.

 

§11 Odpowiedzialność Operatora i reklamacje

 1. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi, Usługi PrePaid oraz Usługi Abonament.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące usług, o których mowa w par. 11 ust. 1 niniejszego regulaminu lub nieprawidłowości w pracy Serwisu Użytkownik może złożyć Operatorowi na przykład:
  1. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@activepost.pl,
  2. pisemnie na Adres Operatora.
 3. Operator ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozowej przez Przewoźnika, a w szczególności zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem Przesyłki i/lub Przesyłki Paczkomatowej należy składać bezpośrednio do Przewoźnika wykonującego usługę przewozu.
 5. Reklamacje zgłaszane do Przewoźnika powinny być składane z zastosowaniem procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.

 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego zmierzającego do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Operatorem,
  2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem.
 2. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych  oraz miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Operatorem od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

§13 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności.

 

§14 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy Użytkownikiem jest Konsument, ewentualne zapisy niniejszego regulaminu ograniczające prawa Konsumenta lub ograniczające odpowiedzialność Operatora względem Konsumenta nie mają zastosowania, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich stosowanie.
 2. Operator stosuje kodeks dobrych praktyk, którego treść znajduje się w ramach Serwisu na stronie "Kodeks dobrych praktyk".
 3. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają zapisom Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Gdańsku.
 5. Operator ma prawo odmowy przyznania Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą Klucza API lub jego unieważnienia jeśli wnioskujący o dostęp do Systemu API Użytkownik w ocenie Operatora nie daje należytej gwarancji rzetelnego postępowania zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu bądź w inny sposób może naruszać interesy Operatora.
Komunikat
Komunikat